วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ไม่เป็นธรรม! “ชูศักดิ์” ค้านรัฐมุ่งเอาผิด-ละเมิดสิทธิ์ทักษิณ


นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย ได้ระบุว่ากรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีที่อัยการสูงสุดได้มีความเห็นให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้พิจารณาคดีของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ศาลได้รับฟ้องไว้แล้วต่อไป ได้แก่ คดีการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร และคดีแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตนั้น เห็นว่า แม้การดำเนินการของอัยการสูงสุดจะเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ..2560 ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหลักการที่เปลี่ยนไปของกฎหมายฉบับดังกล่าวและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคดีทั้งสองเรื่องจะเห็นได้ว่ามีความไม่ชอบธรรมและขัดต่อหลักการสากลในหลายเรื่อง ดังนี้

เรื่องการพิจารณาคดีลับหลังจำเลย การกำหนดให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้เป็นการยกเว้นหลักการสำคัญในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้กับคดีอาญาทั่วไป นั้นเป็นการขัดต่อหลักการสากลที่การพิจารณาคดีอาญาจะต้องกระทำต่อหน้าจำเลย ซึ่งการพิจารณาคดีและพิพากษาไปฝ่ายเดียวนั้นโดยหลักจะนำไปใช้ในเฉพาะคดีแพ่งเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้ในคดีอาญาด้วย ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนเองได้คัดค้านมาตั้งแต่ในชั้นการยกร่างกฎหมายแล้ว กฎหมายในลักษณะนี้ นอกจากไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้แก่จำเลยในคดีอาญาแล้ว กลับเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของจำเลยด้วย

การเริ่มต้นของคดีนี้ เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ามาจากผลจากการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 จะเห็นได้ว่า คดีนี้เริ่มจากการที่คณะรัฐประหารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ขึ้นมาดำเนินการเพื่อเอาผิด ซึ่ง คตส. ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่ชอบธรรม ทั้งในแง่ตัวบุคคลและกระบวนการ และเมื่อส่งเรื่องต่อมายังคณะกรรมการ ... หลายคนในคณะกรรมการ ... ก็ถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่เป็นกลางและอคติทางการเมือง คดีทั้งสองเรื่องนี้จึงมีมูลเหตุมาจากเหตุผลทางการเมือง

นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 69 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ ก็มิได้บัญญัติไว้ชัดเจน  ในกฎหมายดังกล่าวมีผลย้อนหลังไปใช้กับคดีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับด้วย โดยหลักจึงไม่อาจนำกฎหมายไปใช้บังคับกับบุคคลที่การกระทำเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมาย ใช้บังคับได้ 


ด้วยเหตุนี้ ที่สุดแล้วศาลได้พิจารณาคดีจนเสร็จสิ้นและมีคำพิพากษา กรณีจึงเป็นว่า ศาลได้พิจารณาและพิพากษาคดีไปฝ่ายเดียว โดยที่จำเลยไม่ได้เข้ามาในคดี แม้โดยระบบไต่สวนให้อำนาจศาลในการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดี แต่การที่จะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจำเลยนั้นคงเป็นไปได้ยาก จึงเห็นว่ากฎหมายที่ออกมาในลักษณะนี้ ย่อมขัดต่อหลักนิติธรรม

“ทนายวิญญัติ” อัดรัฐเร่งคดีทักษิณ แต่ กปปส.ล่าช้า


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทนายวิญญัติ ชาติมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

#มาตรฐานใช้วัดความถูกต้องเที่ยงธรรม

ในนามเลขาธิการ สกสส. ขอแสดงออกความไม่เห็นด้วยกับ ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ..2560 ที่มีบทบัญญัติเป็นการตัดสิทธิของจำเลยในคดีอาญา อันเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ  ขนาดว่าคดีที่ต้องให้กระทำต่อหน้าจำเลย ยังมีการสอบสวนที่ไม่ชอบ  มีอคติ การสร้างพยานหลักฐานที่ไม่ชอบมาพากลให้เห็นกันมาแล้ว นับประสาอะไรคดีที่ไม่มีตัวจำเลยในศาล  อย่าได้คิดเลย..หายนะทั้งนั้น

จากข่าวที่ทางอัยการสูงสุดสั่งรื้อฟื้นคดี” (โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง)   รื้อฟื้นคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในข้อหาทุจริตการออกกฎหมายแปลงค่าสัมปทานกิจการโทรคมนาคมและมือถือเป็นภาษีสรรพสามิต และในข้อหาทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยแก่กลุ่มกฤษดามหานคร  ซึ่งทั้งสองคดีศาลได้สั่งจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราว เนื่องจากจำเลยหลบหนี และคณะทำงานได้มีความเห็นเสนอต่อ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด(คนปัจจุบันซึ่งเห็นพ้องให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวทั้งสองสำนวน พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทั้งสองสำนวนต่อไป  โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย    #เพราะตามกฎหมายนี้ อสส. ยื่นฟ้องโดยไม่ต้องมีตัวผู้ต้องหามาศาล  เมื่อศาลรับฟ้อง ส่งหมายเรียกและคำฟ้องให้จำเลยแล้ว  หากจำเลยไม่มาศาลศาลจะออกหมายจับ หากจับตัวไม่ได้ภายใน 3 เดือน  ก็สามารถพิจารณาคดีลับหลังหรือไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลยได้นั่นเอง

จะเห็นว่า ตามพ...ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ..2560 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา อัยการสูงสุดท่านนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เร่งรีบรื้อฟื้นคดี เป็นการวางแนวทางที่เหมาะเจาะกับห้วงเวลาของกฎหมายใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง ซึ่งสามารถวัดมาตรฐานการทำงานของท่านได้ต่อไป

มาถึงคดีที่ผู้ต้องหา(ที่มีตัวอยู่แล้ว)ร่วมเป็นกบฏของ กลุ่ม กปปส.  3 ปี 4 เดือน นับจากส่งฟ้องผู้ต้องหาชุดแรก(21 ..57) คดีไม่คืบ แต่กลับมีกระบวนการอันแปลกประหลาดให้ผู้ต้องหาที่เหลือที่มีแกนนำสำคัญยังไม่ถูกฟ้อง ทั้งๆที่มีกระบวนการสั่งฟ้องดำเนินไปแล้ว หาก  อสส.ท่านนี้ ไม่สั่งการอะไรเพื่อให้คดีที่อสส.ก่อนหน้า คสช.จะยึดอำนาจสั่งฟ้องไว้แล้ว จะถือว่า เข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

บ้านเมืองเดินทางมาถึงปีที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งใหม่อีกแล้ว แต่กลุ่มคนที่มีพฤติการณ์ขัดขวางการเลือกตั้ง  อสสจะไม่สนใจหรือปฏิบัติหน้าที่เร่งรีบเช่นที่ท่านไปรื้อฟื้นคดีเก่าๆมาอย่างนั้นหรือ กระบวนการคดีกบฏไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยาก เพียงนำตัวผู้ต้องหาไปฟ้องให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของศาลเสีย ท่านรออะไร?ประชาชนจับตาดูท่าน อสส. ท่านนี้เข่นกัน เราจะได้เห็นมาตรฐานของ อสส.คนนี้

ในสัปดาห์หน้า ผมจะนำพยานหลักฐานสำคัญไปยื่นต่อ ประธาน ปปช. และกรรมการฯ เพิ่มเติมอีก   พร้อมทั้งจะรอดูว่า อสส.ท่านนี้จะรักษามาตรฐานของตนอย่างไรดังนั้น ผมขอเรียกร้องให้คณะกรรมการ ปปช.เร่งรีบไต่สวนคดีที่ผมยื่นกล่าวหาไว้ด้วย


วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

"วัฒนา" ห่วงรัฐสร้างความขัดแย้ง มุ่งเอาผิดทักษิณ ขัดหลักนิติธรรม


นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

วันนี้จะมีการแถลงข่าวการดำเนินคดีกับนายกทักษิณ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาคดีอาญาลับหลังจำเลยเป็นคดีแรก โดยก่อนหน้านี้การพิจารณาคดีอาญาและสืบพยานในศาล จะต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172

หลักการพิจารณาคดีอาญาต้องทำต่อหน้าจำเลยดังกล่าว สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองโดยนำไปบัญญัติไว้ในข้อ 14 (d) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อเดือนตุลาคม 2539 จากนั้นไทยได้มีการแก้ไข วิ.อาญา เพื่อให้เป็นไปตาม ICCPR เช่น แก้ไขมาตรา 87 ที่เคยให้อำนาจ พงส. ควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมได้ไม่เกิน 7 วัน เป็นไม่เกิน 48 ชั่วโมงหรือสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอออกหมายขังโดยทันที เพื่อให้สอดคล้องกับข้อย่อย 3 ของกติกาข้อ 9 ที่บัญญัติให้ต้องนำตัวผู้ถูกจับกุมไปศาล “โดยพลัน” เป็นต้น พุทธศาสนาก็ถือปฏิบัติตามหลักการนี้โดยพระธรรมวินัยอันเป็นกฎหมายสงฆ์บัญญัติให้การกล่าวหาสงฆ์ที่ต้องอธิกรณ์จะต้องกระทำต่อหน้าสงฆ์นั้นเช่นกัน

การยึดอำนาจของ คสช. ที่สร้างความเสียหายมากที่สุดคือการทำลายหลักนิติธรรม โดยออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้พิจารณาคดีอาญาลับหลังจำเลยได้ ทั้งหมดกระทำขึ้นเพียงเพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้ามซึ่งนอกจากจะขัดกับหลักความยุติธรรมอาญาแล้ว ยังขัดหรือแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและทำให้ประเทศสูญเสียความน่าเชื่อถือ ประชาชนจึงต้องอดทนรอให้มีการเลือกตั้ง เมื่ออำนาจกลับคืนมาแล้ว ช่วยกันนับถอยหลังอีกไม่นานเกินรอครับ

“จิรายุ” เตือนรัฐ “ปรับ ครม.เพื่อนพ้องน้องพี่” ไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ


นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ขอเตือนไปยังรัฐบาล ว่าปัญหาเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่เส้นอันตรายโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และอย่าพยายามปกปิดด้วยตัวเลขในมุมดีๆ ที่อวยกันเองในซีกของรัฐบาล แม้ว่าท่านจะปรับคณะรัฐมนตรี ป.5 แล้ว แต่เท่าที่ดูหาได้ตอบโจทย์กับสังคมและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ กลับกลายเป็น ครม.เพื่อนพ้องน้องพี่ วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ เพราะที่ผ่านมา เกือบสองปีแล้วที่ยังไม่มีนโยบายที่เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายส่วนใหญ่มักจะเป็นการใช้เงินที่เรียกว่าแจกแหลก ทั้งบัตรคนจนทั้งบัตรสวัสดิการ แม้กระทั่งโครงการช็อปช่วยชาติ ก็ไม่มีทีท่าว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหน ชาวบ้านยังจนเหมือนเดิม ที่เพิ่มมาคือหนี้สิน อีกทั้งยังไม่เห็นมาตรการอะไรที่ชัดเจนที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจระดับกลางและระดับล่างหรือเอสเอ็มอี และนอกจากนี้การเมินเฉยต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรวันนี้เป็นสิ่งที่น่าอันตรายยิ่ง เมื่อใดที่ผู้มีรายได้น้อยใช้เงินที่รัฐบาลแจกหมดซึ่งมีเพียงน้อยนิดก็จะกลับมาเกิดปัญหาเช่นเดิม นับเป็นการแก้ไขปัญหาชนิดแก้ผ้าเอาหน้ารอด

วันนี้หน่วยงานที่รวบรวมสถิติทั้งหลายต้องเอาข้อมูลความจริงไปให้พลเอกประยุทธ์ดูไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการจดทะเบียนการค้า การจัดเก็บภาษี หรือแนวโน้มการใช้งบประมาณแบบขาดดุล และการขึ้นภาษีสินค้าต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ วันนี้ก็ยิ่งทำให้สินค้าเถื่อนจากต่างประเทศไหลทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมาก การขึ้นภาษีที่หวังจะได้เงินเข้าคลังอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และขอเรียกร้องให้รัฐบาลดูแลสินค้าเกษตรกรรมทุกประเภทให้ดีกว่านี้ จะทำให้เศรษฐกิจรากหญ้าของประเทศดีขึ้น

"จาตุรนต์" ให้โอวาทวันเด็กสากล หนุนเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อสังคม


นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และแกนนำพรรคเพื่อไทย เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศและให้โอวาทแก่นักศึกษาในฐานะผู้กำกับ The Assassin 2 ภาพยนตร์เพื่อการรณรงค์ด้านปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ ประเด็นปัญหาบุหรี่และยาเสพติด เนื่องในงานวันสิทธิเด็กสากลและวันเด็กสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ เพื่อเด็กดู" ณ โรงภาพยนตร์ SF World

นายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวโอวาทภายหลังพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศ ว่า "ในวันนี้มีการรณรงค์กันทั่วโลกเรื่องสิทธิเด็กโดยเฉพาะเรื่องการคุ้มครองปกป้องเด็กและเยาวชนทั่วโลก  จากข้อมูลของยูนิเซฟ (UNICEF) พบว่ามีเด็ก 385 ล้านคนทั่วโลกอยู่ในความยากจน อีกประมาณ 50 ล้านคนต้องพรากจากครอบครัว มีหลายล้านคนถูกกระทำความรุนแรง แต่ละวัน มีเด็กกว่า16,000 คนตายจากโรคที่สามารถป้องกันได้ มีความพยายามรณรงค์ให้เด็กได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิมีเสียง มีบทบาทที่จะเป็นผู้แสดงและลงมือทำในการรักษาสิทธิตนเอง โลกปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารจำนวนมากให้เข้าถึงจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าถึงได้ การเตรียมการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่ ที่ต้องการเด็กที่มีคุณลักษณะใหม่ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความเป็นผู้นำ"


"ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่กำลังต้องเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ในสังคมที่มี Disruptive Innovation เกิดขึ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนกลุ่มเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ สังคมแบบนี้จะทำอย่างไรให้เด็กเยาวชนของสังคมเราพร้อมที่จะเข้าถึง เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นประโยชน์และใช้พัฒนาสังคมต่อไปได้"

"ต้องขอแสดงความชื่นชมสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แกนนำเยาวชนอาสาสมัครปลอดควันยาสูบในโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว กระทรวงสาธารณสุขไทย ที่ได้ร่วมกันผลิตภาพยนต์ The Assassin 2 ซึ่งเป็นภาพยนต์แนววัยรุ่นที่เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการผลิตขึ้นเพื่อสะท้อนปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว"

"ปัจจัยเสี่ยงของเด็กในสังคมปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพคือ “ยาเสพติด” โดยยกเอาเรื่องบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้น สะท้อนให้เห็นว่าบุหรี่เป็นพิษภัยอย่างไรต่อผู้อื่น โดยตัวเลขจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ในแต่ละปีมีคนตายจากบุหรี่ปีละประมาณ 6 ล้านคน โดย 6 แสนคนตายทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่ มีรายงานภายในปี 2020 ถ้าไม่สามารถลดการสูบบุหรี่ได้อย่างมีนัยสำคัญ จะมีคนตายจากบุหรี่ประมาณ 7.5 ล้านคน จำนวนผู้เสียชีวิตจากบุหรี่คิด โดยเป็น 10% ของการเสียชีวิตทั้งหมด  บุหรี่เป็นต้นเหตุถึง 71% ของการเป็นมะเร็งปอด  อีก42% ของโรคทางเดินหายใจ  และอีก 10% ของโรคเส้นเลือดหัวใจ"

"ฉะนั้นการเลือกบุหรี่เป็นตัวตั้งต้นของการรณรงค์ในการสร้างภาพยนต์เรื่องนี้จึงนับเป็นการเลือกประเด็นที่ถูกต้องซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้ร่วมกันทำเพื่อประโยชน์สังคม และเป็นการแสดงออกของการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ"

"เราต้องการคุ้มครองปกป้องสิทธิเสรีภาพของเด็ก แล้วเราก็ต้องส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้มีบทบาทที่กล้าคิดกล้ากล้าทำด้วยตนเอง เด็กลงมือทำด้วยความคิดของเขาเอง พร้อมไปกับผู้ใหญ่ก็สนับสนุน ดังคำขวัญว่า เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน"


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บทวิเคราะห์ - คณิน บุญสุวรรณ: ขยายเวลาพรรคการเมือง ทางออกสู่ทางตัน


กองบรรณาธิการ Social Media  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม TV24 สถานีประชาชน นำเสนอมุมมองของนายคณิน บุญสุวรรณ อดีต สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 ต่อกรณีที่มีผู้เสนอวิธีการขยายเวลาให้แก่พรรคการเมือง จากเหตุที่พรรคการเมืองทำไม่ทันตามกำหนดในกฎหมายว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งนอกจากจะไม่ใช่ “ทางออก” แล้ว ยังอาจนำไปสู่ “ทางตัน” อีกด้วย 

นายคณิน กล่าวว่า ต้นเหตุแท้จริงที่พรรคการเมืองจะทำไม่ทัน คือ การที่ คสช. ยังไม่ยอมยกเลิกประกาศ คสช. 2 ฉบับ ที่ห้ามชุมนุมเกินห้าคนและห้ามพรรคการเมืองจัดประชุมและดำเนินกิจกรรม ทางการเมือง แต่แทนที่มือกฎหมายชั้นเซียนของ คสช. คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ และนายวิษณุ เครืองาม จะชงเรื่องให้ คสช. ยกเลิกประกาศ คสช. ดังกล่าว กลับเลี่ยงไปเสนอให้ขยายเวลาให้แก่พรรคการเมืองแทน โดยที่นายมีชัยเสนอให้ กกต. ชงแก้กฎหมายเพื่อขยายเวลาให้แก่พรรคการเมือง และนายวิษณุ บอกว่า เมื่อถึงเวลาพลเอกประยุทธ์จะหาทางออกให้เอง (ซึ่งก็คงไม่แคล้วการใช้ ม.44 นั่นแหละ) ในขณะที่ กกต. เสนอให้พรรคการเมืองขอขยายเวลาตาม มาตรา 141 วรรคสอง ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง

แต่ทั้งสามวิธีที่เสนอข้างต้นนั้น นายคณิน ท้วงว่า นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้ว ยังอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญอีกด้วย และที่สำคัญจะกระทบต่อโรดแมปตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดการเลือกตั้งอาจต้องเลื่อนออกไปเรื่อยๆ แบบทศนิยมไม่รู้จบ 

นายคณิน กล่าวต่อไปว่า กรณีที่นายมีชัย เสนอให้ กกต. ชงกฎหมายเพื่อขยายเวลาให้แก่พรรคการเมืองนั้น นายคณินถามว่า นายมีชัยซึ่งเป็นทั้งมือกฎหมายชั้นเซียนและประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแน่ใจหรือว่าทำได้ ? ในเมื่อ พ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญสิบฉบับที่ได้ดำเนินการตามบทเฉพาะกาล มาตรา 267 จนครบถ้วน และประกาศใช้บังคับ ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา แล้วคนระดับนายมีชัยยังคิดที่จะนำกลับไปให้ สนช. แก้อีกหรือ? 

ส่วนกรณีที่นายวิษณุบอกว่า เมื่อถึงเวลาพลเอกประยุทธ์จะหาทางออกให้เองนั้น นายคณิน กล่าวว่า นั่นก็ยิ่งแล้วกันไปใหญ่ เพราะนอกจากพลเอกประยุทธ์จะไม่มีหน้าที่แล้ว การใช้ ม.44 ในขณะที่อำนาจ รัฎฐาธิปัตย์ไม่ได้อยู่ในมือของ คสช. แล้ว ไปลบล้างบทบัญญัติของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซึ่งออกตามความในมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ ยังเท่ากับเป็นการลบล้างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อีกด้วย

และต่อกรณีที่ กกต. เสนอให้พรรคการเมืองขอขยายเวลาตามมาตรา 141 วรรคสอง ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง นั้น นายคณินเตือนว่า กกต. ต้องไม่ลืมว่า กกต. เอง จะต้องจัดและดำเนินการเลือกตั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ป. 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ประกอบกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการขอขยายเวลาดังกล่าวต้องใช้เวลานาน ซึ่งอาจกินเวลาหลายเดือน แถมยังอาจเกิดปัญหาที่นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่อนุญาต ซึ่งต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกต่างหาก คิดหรือว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเวลา 150 วัน ดังกล่าว ? ดังนั้น การใช้วิธีที่ กกต. เสนอ จึงนอกจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 และมาตรา 268 และกระทบต่อกำหนดการเลือกตั้งที่จะถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆ แล้ว ยังอาจจะเป็นชนวนให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองตามมาอีกต่างหาก 

นายคณิน ยังกล่าวด้วยว่า โทษของการที่พรรคการเมืองไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 141 วรรคหนึ่ง ของ พ.ร.ป.พรรคการเมือง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะภายใน 90 วัน หรือภายใน 180 วัน คือ ต้องสิ้นสภาพพรรคการเมือง นอกจากนั้น ถึงแม้พรรคการเมืองจะไม่สิ้นสภาพ แต่ถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสาขาพรรคการเมืองอย่างครบถ้วน พรรคการเมืองนั้นก็ไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้

สรุปได้ว่า พรรคการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองเก่าที่มีอยู่แล้ว มีแต่ “ตายกับตาย” ตราบใดที่ยังไม่ปลดล็อคประกาศ คสช. ทั้งสองฉบับ ซึ่งคำว่า “ตายกับตาย” ในที่นี้ก็อาจหมายถึงความ “ล่มสลาย” ของระบบพรรคการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มต้น เรียกว่า “แท้งก่อนเกิด” ว่าอย่างนั้นเถอะ

และถ้าระบบพรรคการเมืองซึ่งเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตย มีอันต้อง “ล่มสลาย” ไปเสียแล้ว 
 ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีเหลืออยู่น้อยนิดภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะอยู่รอดและแข็งแรงเติบโตต่อไปได้อย่างไร ?

"นพดล" แนะ คสช. สร้างความไว้ใจ-คืนเสรีภาพก่อนเลือกตั้ง


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี เป็นสีสันการเมือง พรรคเพื่อไทยไม่สนใจเรื่องตัวบุคคล แต่ให้ความสำคัญในสาระและปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ คือปัญหา 3 ป. คือ ปากท้อง ปรองดอง และประชาธิปไตย ปัญหาปากท้องกระทบคนส่วนใหญ่ และแนวโน้มแก้ยากขึ้น เกษตกรและผู้มีรายได้น้อยยังลำบาก ราคาพืชผลเกษตรหลักเช่น ข้าว ยาง ปาล์ม ยังต่ำ เกษตรกรขาดกำลังซื้อ ปัญหาความยากจนยังมีอยู่ คนที่พูดว่าปีหน้าจะไม่มีคนจนเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล แต่ในความเป็นจริงคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีมากจึงจะแก้ได้ แต่รัฐบาลนี้ก็ต้องเร่งแก้

ส่วนเรื่องปรองดองนั้น ตอนหลังเรื่องนี้แผ่วลงไปมาก อ้างว่ายึดอำนาจเพื่อสร้างความปรองดอง ขณะนี้ยังแก้ไม่ได้  และดูเหมือนมีคู่ขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีก สิ่งที่ควรทำคือ ไม่เพิ่มคู่ขัดแย้ง ลดวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง สร้างความไว้วางใจของคนกลุ่มต่างๆ บังคับใช้กฏหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ เปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ยกเลิกการเรียกปรับทัศนคติ

สุดท้ายคือประชาธิปไตย คสช. และรัฐบาลควรสร้างบรรยากาศในการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกผู้แทนของตน ดังนั้นควรเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองผ่าน พรรคการเมือง เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พ.ร.ป. พรรคการเมือง และควรเปลี่ยนทัศนะคติที่ว่าพรรคการเมืองคือที่ชุมนุมของนักเลือกตั้ง เพราะที่จริงพรรคการเมืองคือกลไกในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนรวมตัวกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาประเทศ ส่วนที่อ้างว่ายังไม่ปลดล็อคเพราะกลัวความวุ่นวายนั้น ข้ออ้างไม่ค่อยมีนำ้หนัก ตนไม่เชื่อว่าจะมีใครทำ แม้คิดจะทำก็ไม่สามารถทำได้ เพราะรัฐบาลมีกลไกและมาตรา 44 อยู่และสังคมคงไม่ยอมรับการสร้างความวุ่นวาย ดังนั้นควรเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองได้ทำกิจกรรมที่ต้องทำตามกฏหมาย การพบปะรับฟังประชาชนเพื่อจัดทำนโยบายและกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆได้แล้ว “จะปรับ ครม. อีกกี่ครั้ง ปัญหา เรื่อง ปากท้อง ปรองดอง ประชาธิปไตย ก็ยังคงอยู่ ถ้ารัฐบาลนี้แก้ไม่สำเร็จ คงต้องรอรัฐบาลหน้าหลังการเลือกตั้งมาแก้”