วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชาชนให้กำลังใจ "ยิ่งลักษณ์" สู้คดีจำนำข้าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ที่บ้านพักซอยโยธินพัฒนา 3 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีประชาชนจากกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมามอบดอกไม้เพื่อให้กำลังนางสาวยิ่งลักษณ์ หลังจากเมื่อวานนี้ (25 มิถุนายน 2560) ได้มีการจัดกิจกรรม "ยิ่งลักษณ์พบแฟนเพจ 6 ล้านไลค์" และมีการถ่ายทอดสดออกไป ทำให้ประชาชนที่ต้องการจะให้กำลังใจอดีตนายกฯเดินทางมาเพื่อนำดอกไม้มามอบให้อดีตนายกฯ เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้คดี และให้ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี

สำหรับบรรยากาศการเดินทางมาของประชาชน เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงเช้า บางท่านมานั่งรอที่บริเวณแปลงผัก และทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ 9.30 น. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ทราบว่า ได้เรียนให้คนใกล้ชิดของอดีตนายกฯทราบแล้ว และท่านอดีตนายกฯจะลงมาพบกับพี่น้องประชาชน ประมาณ 10.00 น. ซึ่งก็มีประชาชนที่มารอพบเพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจประมาณ 500 กว่าคน

ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวกับประชาชนที่มาให้กำลังในวันนี้ว่า "ขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจรู้สึกตื้นตันและดีใจมากๆที่มีประชาชนเข้าใจและเห็นใจ ในช่วงเวลาเช่นนี้ จริงๆไม่ได้เปิดบ้านให้คนมาให้กำลังใจ แต่กิจกรรมพบแฟนเพจที่จัดนั้นเป็นข้อเรียกร้องของแฟนเพจที่อยากมาชมสวนผักที่ปลูกไว้ ซึ่งก็อยากจะบอกกับทุกๆคนว่าทุกกำลังใจสำคัญเสมอ"

"ลดาวัลลิ์" ห่วงเยาวชน แนะรัฐเร่งแก้ปัญหาแรงงานเด็ก-โสเภณีเด็ก-เด็กเร่ร่อน


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข้อมูลของยูนิเซฟที่ระบุว่า มีเด็กไทยกว่า 700,000 คนไม่ได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษา ถ้าเป็นเช่นนี้จริง ก็น่าเป็นห่วงมาก แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุว่าเด็กในกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดบ้าง เพียงแต่บอกว่าเป็นเด็กในครอบครัวยากจนเท่านั้น แต่ยูนิเซฟเป็นองค์การที่ทำงานเพื่อเด็กด้อยโอกาสโดยตรงจึงน่าจะมีที่มาที่ไปของตัวเลขเด็กด้อยโอกาสทั้ง 700,000 คน จึงมีความเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรจะมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประสานงานกับยูนิเซฟ เพื่อขอข้อมูลโดยละเอียดแล้วนำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทุกคน เพื่อหาวิธีการสกัดกั้นไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการศึกษาและตกไปเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานเด็ก ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กเร่ร่อน

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า อยากให้รัฐบาลเอาใจใส่ปัญหาเด็กให้มากยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่มากขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานหลักในชุมชนที่ยึดโยงกับภาคประชาชนในพื้นที่โดยตรงอยู่แล้ว ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศสามารถจับมือกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนที่มีอยู่แล้วให้ลุกขึ้นมาสำรวจจำนวนและสถานการณ์ของเด็กทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถรู้สถิติตัวเลขเด็กด้อยโอกาสอย่างแท้จริง แล้วรีบวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างได้ผล ถ้าให้ความเอาใจใส่ต่อปัญหาเด็กอย่างสม่ำเสมอเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ที่องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญตลอดมา

"เรืองไกร" ยื่นวินิจฉัยร่างฯพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเรื่องถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับเมื่อวันที่ 4 เมษายน ซึ่งเกิดขึ้นก่อนรัฐธรรมนูญจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ขณะที่กระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 259 วรรค 2 ระบุว่า "ให้ดำเนินการตรากฎหมายดังกล่าว และบังคับใช้ภายใน 120 วันนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ" จึงเกิดข้อสงสัยว่า กระบวนการตราร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 259 และมาตรา 275 หรือไม่?

"ได้ส่งหนังสือเป็นจดหมายลงทะเบียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการส่งศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 148 (2) ซึ่งระบุว่า หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าว มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย โดยให้แจ้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ชักช้า" นายเรืองไกร กล่าว

"ยิ่งลักษณ์" เปิดบ้านรับแฟนเพจ ฉลอง 6 ล้านไลค์


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักในซอยโยธินพัฒนา 3 เพื่อต้อนรับแฟนเพจในโอกาสที่มีผู้ติดตามครบ 6 ล้านไลค์ และแฟนเพจเดิมที่มีติดตามความเคลื่อนไหวและให้กำลังใจผ่านเพจส่วนตัวมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยได้มีการพบปะพูดคุยพร้อมแนะนำตัวแฟนเพจที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งรูปแบบการพบปะกันในครั้งนี้เป็นลักษณะของการ “จิบน้ำชายามบ่าย” โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ทำน้ำอัญชันมะนาว ชาใบเตย ด้วยตนเอง โดยใช้วัตถุดิบที่ปลูกไว้บริเวณบ้านไว้ต้อนรับแฟนเพจได้ดื่มและแต่งหน้าเค้กรูปปูพร้อมลายเซ็น ทั้งนี้ในช่วงท้ายนางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้เปิดสวนผักเพื่อเก็บผักร่วมกับแฟนเพจ เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย

นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ยังได้เปิดโอกาสให้แฟนเพจที่ไม่ได้มา มีส่วนร่วมพบปะพูดคุย ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เป็นครั้งแรก โดยนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่า “ต้องเรียนว่าเป็นวันพิเศษจริงๆค่ะ ขออนุญาต Live Facebook ในวันนี้เป็นครั้งแรก ที่เรามีการเรียนเชิญแฟนเพจที่ครบ 6 ล้านไลค์ที่เป็นตัวแทนแฟนเพจกว่า 6 ล้านไลค์ที่กำลังชมการไลค์ในวันนี้ เรามีความรู้สึกว่าเรายังมีความสุขกัน แต่เราก็อยากแชร์และแบ่งปันความสุขนี้ให้กับแฟนเพจที่บ้านด้วย เพราะเชื่อว่าหลายท่านคงอยากมา เรายังผูกพันกันได้มาเจอกัน อนาคตถ้าได้ติดต่อกันหรือมีความผูกพันกันมากขึ้น ใจกับใจอยู่ด้วยกัน ทุกข์กับสุขด้วยกัน ทุกท่านไม่ต้องให้แนะนำกันเรายังรู้สึกรู้จักกันมานาน ผูกพันกันมานาน มากกว่าคำพูด มีทั้งภาษากาย ภาษาใจที่ตรงกัน อยากให้บรรยากาศนี้ได้แลกเปลี่ยนกัน ขออนุญาต live ให้อีก 6 ล้านคนได้แชร์ความรู้สึกนี้กับเราด้วย”

หลังจากนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวเสร็จตัวแทนแฟนเพจได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมเปิดมิวสิควิดิโอเพลง “จะอยู่เคียงข้างเธอ” มอบให้เป็นกำลังใจกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีกด้วยวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"วัฒนา" แนะไทยลงทุนรถไฟฟ้าเองคุ้มกว่า-ท้ารัฐเปิดผลเจรจาจีน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"รถไฟ...ที่ต้องได้มากกว่ารถไฟ"

การมีเส้นคมนาคมทางบกระหว่างไทย-จีน เพิ่มขึ้นอีกทางย่อมเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญยิ่งมีเพราะประชากรถึงหนึ่งในสี่ของโลก เส้นทางเดิมที่ใช้ขนส่งสินค้ามีเพียงทางอากาศซึ่งมีราคาแพง ส่วนทางน้ำก็มีข้อจำกัดและใช้เวลานาน โครงการรถไฟไทย-จีน จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองประเทศจะใช้ขยายการค้าร่วมกัน ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณาคือการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value creation) ทางเศรษฐกิจจากรางรถไฟ

เงินที่ใช้ในการก่อสร้างควรเป็นของไทยโดยออกพันธบัตรกู้เงินบาทแบบรัฐบาลยิ่งลักษณ์กำลังจะทำแต่ถูกขัดขวาง การกำหนดเส้นทางรถไฟต้องคำนึงถึงเมืองที่จะใช้เป็นศูนย์กลางความเจริญที่ต้องกระจายออกจากกรุงเทพมหานคร จุดหยุดรถควรเป็นเมืองใหม่ที่สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะต้องเจรจาถึงสิทธิการนำสินค้าจากไทยไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ หรือสินค้าอย่างอื่น เช่น โอทอป เข้าไปจำหน่ายในจีน รวมทั้งเจรจาเกี่ยวกับกระบวนการด้านศุลกากร คลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ หาไม่แล้วสินค้าจะถูกกักจนเสียหาย ส่วนจีนก็สามารถใช้รถไฟดังกล่าวกระจายสินค้าของตนมายังไทยและประเทศทางตอนใต้ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย รวมถึงใช้ขนส่งสินค้าอาหารที่จีนไปลงทุนไว้ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อส่งกลับจีนซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่าทางเรือ

รางรถไฟที่เราลงทุนเองยังสามารถให้เช่า เพื่อให้เอกชนซื้อหัวรถจักรและขบวนรถมาใช้ขนส่งหรือกระจายสินค้าแทนการใช้รถสิบล้อ ซึ่งนอกจากจะได้ค่าตอบแทนแล้วยังช่วยลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมถนนทางหลวง ขบวนรถไฟยังต่อยอดเป็นธุรกิจบริการเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน มีภัตตาคาร สปา หรือสิ่งบันเทิงอื่นๆ ดังนั้น หากประโยชน์ที่ได้รับมีเพียงการพัฒนาสองข้างทางรวมถึงการเกิดเมืองใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก็ไม่จำเป็นต้องยอมจีนขนาดนี้ เพราะเอาใครมาก่อสร้างก็ได้ประโยชน์เช่นกัน รัฐบาลจึงต้องคิดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากรางรถไฟมากกว่าค่าตั๋วโดยสาร นำผลเจรจาที่ได้มาเปิดเผยให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีทราบ ไม่ได้อยากรู้แต่หากคิดไม่ออกหรือได้มาไม่คุ้มจะได้แนะนำให้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของชาติ

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"อนุสรณ์" สอน "มัลลิกา" งดชี้นำคดี "ยิ่งลักษณ์"


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นางมัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเห็นทางเฟซบุ๊กพาดพิงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หลั่งน้ำตาขณะให้สัมภาษณ์สื่อฯ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ว่า การฉวยโอกาสกระแนะกระแหนและบิดเบือนข้อมูลหลายเรื่องต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดที่เป็นมงคลของชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม คนในสังคมไม่ควรกระทำกันแบบนี้ เพราะแม้แต่คนที่ไม่ชอบพอกัน เขาก็จะไม่กระทำการอันไม่เป็นมงคลในวันคล้ายวันเกิดของบุคคลอื่น แล้วอย่างนี้จะปรองดอง ก้าวข้ามความขัดแย้งกันได้อย่างไร เมื่อมีนักฉกฉวยโอกาสไม่ดูตาม้าตาเรือให้ร้ายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองตลอดเวลา ความจริงเราไม่อยากให้ราคาและไม่อยากตอบโต้ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังพิจารณาว่าการพูดแบบนี้เข้าข่ายขัดคำสั่งศาลที่ห้ามพูดในลักษณะที่อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดในรูปคดี หรือเข้าข่ายการชี้นำคดีในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวเนื่องกับคดีหรือไม่? ซึ่งศาลได้ออกข้อกำหนดห้ามคู่ความรวมถึงบุคคลภายนอกและสื่อฯ ให้ข่าว แสดงความเห็น หรือวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับคดีที่อาจจะเป็นการชี้นำสังคม เราเห็นว่าทุกฝ่ายควรเคารพศาลเพราะท่านเป็นที่พึ่งของประชาชน ควรให้เป็นไปตามครรลอง ตามเนื้อหาสาระของคดีจะดีกว่า และหวังว่านอกจากนางมัลลิกาแล้ว ไม่ควรจะมีใคร ไม่ว่าจะพรรคใด ฝ่ายใด ออกมาสร้างกระแสที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดคำสั่งศาล

"ชวลิต" เผยคลิปชาวนาให้กำลังใจ "ยิ่งลักษณ์"


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ตนได้มีโอกาสพบปะกับชาวนาหลายพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อมูลต่างๆ

และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา มีชาวนาจำนวนหนึ่งบอกว่า เห็นภาพ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร้องไห้ในวันคล้ายวันเกิด จากวิบากกรรมในการดำเนินนโยบายโครงการรับจำนำข้าว ถึงกับทำให้พลอยน้ำตาซึมไปด้วย โดยได้สะท้อนความเห็นมาว่า "ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกฯยิ่งลักษณ์ ท่านจะไม่โดดเดี่ยว ท่านจะมีชาวนาและครอบครัวลูก หลานชาวนานับล้านๆคนเป็นกำลังใจให้เสมอ"
       
นายชวลิต กล่าวเพิ่มเติมว่า บรรดาชาวนานอกจากให้กำลังใจท่านนายกฯยิ่งลักษณ์แล้ว ยังแจ้งว่า ที่พวกตนไม่สามารถลืมนายกฯยิ่งลักษณ์ และลืมโครงการรับจำนำข้าวได้ เพราะชาวนาต่างได้รับเงินค่าข้าวเปลือกทุกบาททุกสตางค์ เข้าบัญชีผ่าน ธกส. ไม่มีใครมาแบ่ง ไม่มีเงินทอน ทำให้ชาวนามีความสุขจากนโยบายที่กินได้
     
เชื่อหรือไม่ว่า เมื่อชาวนาได้รับเงินก้อนแรก เริ่มมีความหวังในการสร้างอนาคต เริ่มจัดระเบียบการใช้จ่ายเงิน เริ่มวางแผนการผ่อนชำระหนี้ หนี้จะหมดในกี่ปี เริ่มซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเข้าบ้าน ซ่อมแซมปรับปรุงบ้าน เริ่มซื้ออุปกรณ์ทำไร่ทำนาให้สมบูรณ์ขึ้น เริ่มซื้อมอเตอร์ไซค์บ้าง รถปิคอัพบ้างตามกำลัง ที่กล่าวมานั้นสามารถตรวจสอบได้จากสถิติการขายจากบริษัทต่างๆ ได้ในช่วงนั้น ซึ่งตรงข้ามกับปัจจุบันที่เงียบสนิท เพราะชาวนาไม่มีกำลังซื้อ หงอยเหงาเศร้าสร้อย เมื่อพบภาพนายกฯยิ่งลักษณ์ร้องไห้ จึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง
       
ฝากไปเรียนท่านนายกฯยิ่งลักษณ์ ว่า คนทำความดี นั้น โบราณคำพังเพยว่า ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ฟ้าดินย่อมคุ้มครอง เมื่อมีเจตนาสุจริต ย่อมเป็นเกราะป้องกันภัยอย่างดี ขอให้ท่านอยู่รอดปลอดภัย พวกตนจะเป็นกำลังใจให้ตลอดไป